TOFAH !!! GA SAKON SANI IDRIS MODA BE RASU BA YANA NAN A RAYE A DENA YADA JITA JITAN MUTUWARSA..

TOFAH !!! GA SAKON SANI IDRIS MODA BE RASU BA YANA NAN A RAYE A DENA YADA JITA JITAN MUTUWARSA..